Política de privadesa

Avís legal

El lloc web   www.pont.vensvistalegrecarme.cat correspon a la Plataforma Pont Carme-Montilivi amb adreça electrònica pontcarmemontilivi @ gmail.com .

El domini veinsvistalegrecarme.cat corrspon a l’Associació de veïns Vista Alegre – Carme , amb NIF G17220435  i domicili al Passatge Picapedrers, 1 de Girona.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (des d’ara els continguts), pertanyen a la Plataforma Pont Carme-Montilivi , o a tercers que han autoritzat el seu ús. La Plataforma Pont Carme-Montilivi’ presenta aquests continguts per informar de les seves activitats i   a www.pont.vensvistalegrecarme.cat i autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre que s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web serà necessari incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web www.pont.veinsvistalegrecrme.cat

La Plataforma Pont Carme-Montilivi  es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.  No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena awww.vensvistalegrecarme.cat (framing).

Protecció de dades

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d’aquesta pàgina o bé per la recepció de correus electrònics es tractaran aplicant les mesures de seguretat adequades segons la normativa europea GDPR i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. La Plataforma Pont Carme-Montilivi, és  la  responsable legal de les dades i manté un tractament adequat i segur. Aquestes dades mai es traspassaran a una altra empresa o entitat  però podran ser usades per a la comunicació electrònica d’activitats de la Plataforma Pont Carme-Montilivi, sempre que l’usuari així ho hagi indicat en el formulari.

Responsabilitat sobre els continguts
Encara que la Plataforma Pont Carme-Montilivi actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això la Plataforma Pont Carme-Montilivi manifesta que les referències d’activitats  i serveis que es presenten al seu lloc web tenen una funció orientativa.

La Plataforma Pont Carme-Montilivi es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i continguts del web.  La Plataforma Pont Carme-Montilivi  no serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d’ús
L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 
Política de privadesa
Per mitjà d’aquest avís legal i d’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’entitat informa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè ells determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar la informació personal que els pot ser requerida durant la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts.  Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial, la seva recollida té com a objectiu la gestió i prestació dels serveis oferts al web en qualsevol moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser  tractades en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de la Plataforma. Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un e-mail a pontcarmemontilivi @ gmail.com